Wednesday, July 29, 2009

મેં તો દીઠું એક ગોર નું ગાડું

મેં તો દીઠું એક ગોર નું ગાડું....

હોઠ રતુંબલ ઇ નાં ને જોબન જાણે પુનમ નું અજવાળું
આંખ્યુ ઇ ની કસુંબલ ને નાક ઇ નું સે અણીયાળું

એક દિ ગ્યો તો તળાવ ની પાળે ત્યાં દીઠું ઇ નજરાણું
માર્યો ભુસકો પુગી જાઉં કરતો ક ત્યાં તણાયું મારું ઠેપાડું

હોભંરી ઇ ની મીઠી વાતું મને ઇમ કે હશે ઇની પોંહે લાડુ
ઘર પછવાડે પુગી જ્યો ત્યાં તો ચેડે પડ્યું ઇ નાં ભાઇઓ નું ધાડું

ભાંગ્યા ઢેકા બાકી ના મેલ્યુ કશું ભાંગ્યુ હાર્યે દાંત નું ચાડું
યાદ કરી કરી ને હાલ સે એવા ખાવાનું ય રોજ થાય ટાઢું

ડોહાં-ડગરાં મરી ગ્યાં કૈ કૈ ને લ્યા સે આ તો માયા નું જાળું
વાત કોઇ ની નો મોની મેં તો, ફસાણો હવે કોઇ નથ કે'તું કે હાલ્ય તને બાર કાઢું

મેં તો દીઠું એક ગોર નું ગાડું....

$hY@m-શૂન્યમનસ્ક
તા ૧૭/૧૦/૦૮

No comments:

Post a Comment