Wednesday, July 29, 2009

અથાગ રહેનારા મનોબળ ને આજે "કળતર" જેવું લાગે છે

ખરી પડેલાં પાંદડાઓ, સુકાયેલાં વૃક્ષો
વેરાન આડબીડ ની વચ્ચે
લીલું છમ હર્યું-ભર્યું ખેતર પણ
આજે "પડતર" જેવું લાગે છે

એક તાતણેં બંધાયેલાં સબંધો નો અંત પણ ઓચિંતો
કેટલી વાર ઘુંટવા ના સબંધો નાં એકડા
માનવી નું જીવન પણ હંમેશ ચાલતા "ભણતર" જેવું લાગે છે

ઉગતા સૂરજ ની પેઠે
ઉજ્જ્વળ મન માં દાવાનળ કેટલા સહ્યાં
અથાગ રહેનારા મનોબળ ને પણ આજે "કળતર" જેવું લાગે છે

વિહવળ હૈયા સહ
ચકા-ચોંધ રોશની ની લવચિકતા માં પણ
"શૂન્યમનસ્ક" આજે "જડતર" જેવું લાગે છે

$hY@m-શૂન્યમનસ્ક
૦૬/૧૧/૦૮

No comments:

Post a Comment